måndag 30 januari 2012

Orange - Nu på Facebook

Nu har vi beslutat att fortsätta Orange på Facebook. Bloggen kommer att finnas kvar. Här kommer du endast att kunna läsa längre artiklar som har hänvisats hit från Facebooksidan. Orange sida på Facebook har som mål att uppdateras flera gånger i veckan.


Välkommen att besöka oss på Facebook:


Orange-retro på Facebook