onsdag 6 juni 2012

En inblick i sotarhistoria

Från Gustav Vasas reformer då kungen uppmuntrade alla invånare att använda tegeltak för att minska brandrisken till dagens sotare som till stor del gör annat än klassisk sotning. Att beskriva sotarens yrke och hur det kom till är en resa i samhällets- och brandskyddetsutveckling under flera århundraden. 

Sotarna, eller skorstensfejarna, är stolta över sin långa sotartradition - sotarna får som en av få yrkeskårer bära riksvapnet i bältet.  Och enkätundersökningar från SKOP visar att svenska folket är mycket nöjda med sin sotare. 


Sotning har inte alltid varit ett statusyrke. På 1500-talet sköttes sotningen av bödeln och hans medhjälpare rackaren för att dryga ut kassan när det inte fanns tillräckligt med avrättningar att utföra. 


Nåja, i boken "Sotare på kort" får vi lära oss om sotartraditioner och historia genom att följa vykort från olika tidseror.  Vi hoppar framåt några århundranden. 


Sotarens färdmedel genom tiderna

Bild1: Vykort från 1903
Bild 2: Tecknat vykort med sotare körande på en vespa 
Bild 3: Landsbygd i ett vintrigt Ungern då bilen fortfarande är en nymodighet


När Cykeln kom blev den ett självklart sätt för sotarna att transportera sig. Sotarna kunde ofta cykla långa sträckor för att sota ett objekt. 

På vykort visas realistiska motiv där sotaren är på väg eller utför sitt yrke. Men också bilder där sotaren sitter på tandemcyklar eller höghjulingar. De är inte verklighetstrogna utan ska ses som en idylliserad bild av tillvaron. Höghjulingar var varken särskilt praktiska eller ofarliga. Som om det inte räckte för att fånga uppmärksamhet kunde det dyka upp en gris som medpassagerare. 
På 50-talet såg man invånare i Sverige köra runt på moped. Mopeden var ett billigare alternativ för dem som inte hade råd med bil. I Sverige har moped aldrig varit ett vanligt sätt att transportera sig på för sotare. Linköpings sotningsdistrikt försåg personalen med mopeder. De hade också förmånen att även kunna använda dem på fritiden. Väder och vind kunde sätta käppar i hjulen. Det var väl kanske inte jätteuppmuntrande att köra moped i snö, blåst och regn.Bilen blev populärast och än idag är det oumbärligt i yrket och i samhället i stort. På vykort kan man följa bilutvecklingen men det är ändå förhållandevis få kort där man ser en sotare avbildad tillsammans med en bil. Kanske ville inte kortproducenterna konkurrera den klassiska sotarkaraktären med andra uppseendeväckande saker. 


Källa: Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund och boken "Sotare på kort". 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar